Prevodové oleje

Mobilube 1 SHC 75W - 90: Vyvinutý tak, aby pomohol dosiahnuť zlepšenie spotreby paliva

Ponúka možnú úsporu paliva

Okrem plne syntetických motorových olejov Mobil, vysoko výkonných olejov Mobil pre prevodovky a zadné nápravy, mazadiel a špeciálnych produktov pre úžitkové vozidlá  prináša Mobil ďalšie výhody pre prevádzkovateľov vozových parkov - vrátane výhody úspory paliva.

Prostredníctvom inovatívnych konštrukcií hnacích častí vozidla, technológia dnešných manuálnych prevodoviek a zadných náprav  výrazne zlepšila výkonnosť ťažkých nákladných vozidiel z hľadiska zaťaženia, krútiaceho momentu, rýchlosti a ovládania. Takýto dizajn má zvýšené požiadavky na to, aby mazivá zabezpečili vyššiu úroveň výkonu, zvýšenie produktivity a zníženie prevádzkových nákladov. Optimálne vyvážené mazacie vlastnosti sú obzvlášť dôležité pre koncové prevody pre ťažkú ​​prevádzku, kontrolu trenia, ochranu proti opotrebovaniu, tepelnú stabilitu, stabilitu pri šmyku, prevenciu a ochranu pred hrdzou a koróziou a pre lepšie tesnenie. Tento olej zabezpečuje dlhú životnosť zariadení a tesnenia, hladký chod, nižšiu spotrebu paliva a vysokú záťaž, možnosť vysokého krútiaceho momentu v širokom spektre aplikácií.

Ako reakciu na tieto pokroky ExxonMobil vyvinul Mobilube™ 1 SHC 75W- 90, plne syntetické, vysoko výkonné mazadlo pre prevodovky úžitkových vozidiel, ktoré poskytuje vynikajúci výkon a znižuje výdavky súvisiace s nákladmi na mazadlá pre zaťažované poháňacie časti vozidla.


Mobilube 1 SHC 75W - 90 – testovaný za účelom dokázania úspor na spotrebe paliva

 

Pre vyhodnotenie spotreby paliva  bolo vykonané testovanie Mobilube 1 SHC 75W - 90 s použitím 440 HP Volvo FH13  a 6x2 traktora naloženého nákladom 38 ton a prevodovkou i - Shift.

Pohon cyklu bol odvodený z dlhodobých záznamov z diaľkových, vyťažených kamiónov v Európe a testovanie bolo vykonané na trati MIRA vo Veľkej Británii.

Mobilube 1 SHC 75W - 90 bol použitý pre prevodovku a zadnú nápravu a porovnaný s minerálnymi olejmi 80W - 90 pri prevodovke a s minerálnymi olejmi 85W - 140 pri zadnej náprave .

Úspora paliva až do 1,2 % bola nameraná pri porovnávaní syntetických produktov s minerálnymi. Úspora  paliva závisí na type vozidla/zariadenia, vonkajšej teplote, jazdných podmienkach a aktuálnej viskozite tekutín. 

Žiadajte syntetické oleje pre pohonné časti vozidiel

S plne syntetickými mazadlami pre pohonné časti vozidiel sa vytvorí potenciál na to, aby firmy mohli efektívne prevádzkovať svoje vozidlá úsporne po dlhšiu dobu. Prevádzkovatelia, ktorí v ​​súčasnej dobe využívajú outsourcing  údržbu a servis môžu pri najbližšom servise "požiadať o syntetiku".

Lubexpert Slovakia poskytuje nasledujúce oleje Mobil pre prevodovky  a zadné nápravy úžitkových vozidiel :

  • Mobilube 1 SHC 75W - 90
  • Mobilube GX 80W - 90
  • Mobilube LS 85W - 90
  • Mobilube GX - A 80W
  • Mobilube HD 80W90
  • Mobilube HD 85W - 140
  • Mobilube HD - A 85W - 90
  • Mobilube HD - N 80W - 140
  • Mobiltrans HD 10W / ​​30 / 50
  • Mobilfluid 422/424/426  

 

Pre viac informácií pozrite ExxonMobil Technický list výrobku a Bezpečnostný list.

Požiadajte o technickú informáciu a podporu!