Domov | Značka Mobil | Služby

Služby

Signum


Analýza oleja Signum je určená koncovým užívateľom produktov ExxonMobil. Analýzou oleja užívateľ získa informáciu o stave zariadenia, stave oleja, znečistení, viskozite, prítomnosti cudzích prvkov v mazive... Táto analýza je obzvlášt dôležitá pre pracovníkov údržby, ktorí chcú zvýšiť produktivitu výroby a znížiť náklady na údržbu.

Pre viac informácii o tomto servise, jeho funkcii a vlastnostiach, on-line správy Signum analýzy, navštívte stránky Signum analýzy, alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov.

 

Reach


ExxonMobil vykonal kroky na zavedenie nových postupov Európskej únie s názvom nariadenia REACH (pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemických látok).

Dalšie informácie o nariadeniach REACH a postupoch spoločnosti ExxonMobil vedúcich k zosúladeniu s európskymi právnymi predpismi.