Domov | Značka Mobil | Syntetické Oleje

Syntetické oleje

Čo je syntetický olej?

Suroviny syntetických produktov sa vyrábajú s oveľa dôkladnejšími spôsobmi rafinovania, ako tradičné produkty na báze minerálneho oleja  a tým zabezpečujú podstatne lepšiu ochranu a vyšší výkon ako tradičné produkty na báze minerálnych olejov.  Toto je všetko možné vďaka homogénnemu rozdeleniu molekuly.  Aby sme tomu porozumeli lepšie, prečítajme si v krátkosti niekoľko informácií o motorových olejoch.

 • tradičné motorové oleje na báze minerálnych olejov - tradičné mazivá
 • syntetické motorové oleje - rastúca popularita 

Obidva druhy sa vyrábajú z ropy, čiže zo surového oleja. Podstatným rozdielom je,  že výroba syntetických základových olejov zahrňuje aj špeciálne procesy rafinovania, vďaka ktorým je možné dosiahnuť vyššiu čistotu a homogénne rozdelenie molekúl. S týmto procesom sa z oleja neodstraňujú iba znečisťujúce látky, ale môžeme vyrobiť vopred určenú molekulárnu štruktúru, pôsobením čoho budú vlastnosti mazív zabezpečovať vyšší výkon a ochranu motora.

Aké sú výhody syntetických produktov?

Používaním syntetických olejov je možné dosiahnuť účinnejšiu ochranu, vyšší výkon. Pri nízkej aj vysokej teplote prostredia a prevádzkovej teplote zabezpečujú dokonalú ochranu, znižujúc odieranie častí stroja a spotrebu paliva / energie, zvyšujúc tým účinnosť a životnosť motorov.

Vývoj syntetických produktov začal pred niekoľkými desaťročiami z dôvodu extrémne veľkých zaťažení vznikajúcich v moderných motoroch. Tieto produkty aj pri nízkej teplote majú výbornú kvapalnosť, preto jednou z ich najväčších výhod je to, že zabezpečujú lepšiu ochranu motora ako iné produkty, aj pri extrémnych teplotách a podmienkach prostredia. Pri studenom štarte motor začína pracovať bez mazania a vtedy je veľmi dôležité, koľko maziva ostalo na stene valca po vypnutí, alebo za aký čas namaže mazivo motor, čiže ako rýchlo sa dostane mazivo na kritické miesta mazania. Nie je potrebné, aby syntetické produkty motor „rozdrvil“ alebo zohrial, aby dosiahli vhodnú viskozitu.

Použitie syntetických produktov môže mať za výsledok aj úspory na palive. Po štarte je vnútorné trenie, čiže viskozita tradičných mazív vysoká, preto motor musí prekonať veľký vnútorný odpor, čo má za výsledok vysokú spotrebu. Používaním syntetických mazív je možné značne znížiť tento prebytok spotreby vznikajúci v prípade studeného motora. Nezanedbateľnou výhodou syntetických produktov je ešte to, že sa vyrábajú z čistejších surovín, a tým neznižujú iba emisiu škodlivých látok, ale majú za následok aj menšiu tvorbu usadenín na kritických miestach motora.

Vzhľadom k týmto aspektom, používanie syntetických mazív je ďaleko výhodnejšie oproti minerálnym olejom  z hľadiska výkonu. 100% syntetický olej Mobil 1 ponúka významné výhody v porovnaní s konvenčnými motorovými olejmi, napríklad:

 • pozoruhodná ochrana
 • zníženie degradácie oleja
 • začína rýchlejšie mazať už pri nízkych teplotách
 • vynikajúca ochrana pri vysokých teplotách
 • výmimočná odolnosť pri zmenách teploty
 • lepšia čistota motora
 • pozoruhodná ochrana proti škodlivému usadzovaniu kalov
 • hladký chod motora
 • vyššia účinnosť motora
 • vyššia odolnosť voči oxidácii motora, čo znižuje opotrebenie pri brzdení motorom
 • nižšia spotreba oleja pri vysokej rýchlosti
 • efektívnejšia prevádzka motora v širšom rozsahu teplôt