Plynové motory

Oleje pre plynové motory
 
K dispozícii je celý rad pokročilých značkových priemyselných mazív, Mobil™, ktoré majú špeciálne zloženie, zabezpečujú vysoký výkon a sú vhodné pre použitie v rôznych technológiách motorov. Mobil ponúka taktiež olej pre motory na bioplyn a pre najnovšie stacionárne motory na zemný plyn. Za viac ako 40 rokov bolo cieľom Mobil Pegasus™ dodať radu špičkových technológií vedúcich k optimálnej životnosti motora a nižším nákladom na údržbu, ktoré pomáhajú zvýšiť produktivitu.
 
Výrobcovia zariadení pre plynové motory
 
Mobil - značkové priemyselná mazivá sú vhodné pre širokú škálu výrobcov plynových motorov, čo zahŕňa GE Jenbacher, Waukesha a Wartsila.
 
Oleje Mobil™ vhodné pre plynové motory
 
Oleje pre motory na zemný plyn:
 
Plne syntetický Mobil SHC Pegasus™
Alternatívy minerálnych olejov vrátane Mobil Pegasus™ 1005 a Mobil Pegasus™ 805
Oleje pre motory na bioplyn:
 
Mobil Pegasus™ 605
Mobil Pegasus™ SR
 
Pre najnovšie špecifikácie a schválenia pre tieto produkty pozrite Technický list výrobku.
 
Pozrite sa bližšie na technológiu plynovej elektrárnena webových stránkach priemyslených mazív Mobil.
 
Ako môžem ušetriť peniaze a zvýšiť produktivitu pomocou mazív Mobil SHC™?
 
Pri drsných podmienkach, ako sú extrémne vysoké a nízke teploty, vysoké zaťaženie a vysoká alebo nízka rýchlosť, mazivá Mobil SHC ponúkajú rôzne výhody. Pomáhajú predĺžiť životnosť strojov a znižovať výmenu oleja, rovnako ako potenciálne znížiť zlyhanie zariadení a neplánované odstávky.
 
Predĺžená životnosť oleja- oleje Mobil SHC pôsobia až šesťkrát dlhšie ako minerálne oleje tým, že ponúkajú vynikajúcu vysoko-teplotnú stabilitu a odolnosť voči oxidácii. To pomáha predĺžiť intervaly medzi jednotlivými výmenami oleja, znížiť náklady na likvidáciu oleja a udržať výrobu v chode.
Predĺžená životnosť zariadenia- Mobil SHC chráni vašu kapitálovú investíciu pred hrdzou, koróziou a opotrebením. Stabilita v extrémnych teplotných podmienkach pomáha predĺžiť životnosť zariadení.
Vyššia produktivita, väčšia ziskovosť- Použitie Mobil SHC  nie je iba mazanie. Ide priamo do základov tým, že potenciálne znižuje náklady na prevádzku, zvyšuje efektivitu a ziskovosť.
Aký olej Mobil SHC by som si mal kúpiť pre svoje zariadenia? 
 
Je dôležité používať správny olej a plastické mazivo Mobil  počas rutinnej údržby a servisu. Pomocou odporúčania ohľadom výberu priemyselných  mazív na základe vyhľadávania podľa špecifických odvetví, zariadení a aplikačných podmienok.