Spracovateľský priemysel

Oleje pre výrobné závody
 
K dispozícii je celý rad značkových priemyselných mazív a olejov Mobil™ vhodných pre zariadenia používané vo výrobnom sektore, vrátane olejov pre špičkové hydraulické systémy, prevodovky, klzné vedenia, rezné a kompresorové mazadlá, spolu s podpornými programami pre analýzu oleja. Oleje Mobil sú navrhnuté tak, aby pomohli udržať každú časť  strojového zariadenia pracujúcu pri najvyššej účinnosti a zároveň, aby sa znižovali prevádzkové náklady a zvyšovala sa produktivita.
 
Výrobcovia priemyselných strojov a zariadení
 
Mobil - značkové priemyselné mazivá sú vhodné pre širokú škálu výrobcov vo výrobnom sektore. Medzi ne patrí SEW, Siemens Flender, Hansen Industrial, Atlas Copco, Ingersoll - Rand a Yamazaki Mazak.
 
Mobil mazivá vhodné pre výrobný priemysel
 
Mobil DTE 10 Excel™ hydraulický olej
Mobil DTE™ 20 hydraulický olej
Mobil SHC™ 600 prevodový olej
Mobil SHC Gear™ prevodový olej
Mobil Vactra™ olej pre klzné vedenia
Mobil Rarus SHC™ kompresorový olej
Mobilith SHC™ 220 plastické mazivo
 
Pre najnovšie špecifikácie a schválenia pre tieto produkty pozriteTechnický list výrobku.
 
Preskúmajte výrobné strojena webových stránkach priemyselných mazív Mobil.
 
Ako môžem ušetriť peniaze a zvýšiť produktivitu pomocou mazív Mobil SHC™?
 
Pri drsných podmienkach, ako sú extrémne vysoké a nízke teploty, vysoké zaťaženie a vysoká alebo nízka rýchlosť, mazivá Mobil SHC ponúkajú rôzne výhody. Pomáhajú predĺžiť životnosť strojov a znižovať výmenu oleja, rovnako ako potenciálne znížiť zlyhanie zariadení a neplánované odstávky.
 
Predĺžená životnosť oleja- oleje Mobil SHC pôsobia až šesťkrát dlhšie ako minerálne oleje tým, že ponúkajú vynikajúcu vysoko-teplotnú stabilitu a odolnosť voči oxidácii. To pomáha predĺžiť intervaly medzi jednotlivými výmenami oleja, znížiť náklady na likvidáciu oleja a udržať výrobu v chode.
Predĺžená životnosť zariadenia- Mobil SHC chráni vašu kapitálovú investíciu pred hrdzou, koróziou a opotrebením. Stabilita v extrémnych teplotných podmienkach pomáha predĺžiť životnosť zariadení.
Vyššia produktivita, väčšia ziskovosť- Použitie Mobil SHC  nie je iba mazanie. Ide priamo do základov tým, že potenciálne znižuje náklady na prevádzku, zvyšuje efektivitu a ziskovosť.
Aký olej Mobil SHC by som si mal kúpiť pre svoje zariadenia? 
 
Je dôležité používať správny olej a plastické mazivo Mobil  počas rutinnej údržby a servisu. Pomocou odporúčania ohľadom výberu priemyselných  mazív na základe vyhľadávania podľa špecifických odvetví, zariadení a aplikačných podmienok.