Plasty

Oleje pre plastikársky priemysel
 
K dispozícii je celý rad registrovaných mazív Mobil vhodných pre mazanie strojov a zariadení používaných pre plastikárske vstrekovacie stroje a súvisiaceho technologického zariadenia v plastikárskom výrobnom závode, od špičkových hydraulických a prevodových olejov až po vysoko výkonné plastické mazivá. V spolupráci s programami na analýzu olejov boli oleje Mobil navrhnuté tak, aby pomohli udržať každú časť vášho zariadenia pracujúcu pri najvyššej účinnosti a zároveň aby pomohli znížiť celkové náklady na prevádzku a zvýšiť produktivitu.
 
Výrobcovia v plastikárskom priemysle
 
Mobil - značkové priemyselná mazivá sú vhodné pre mnoho výrobcov strojov nachádzajúcich sa v plastikárskom priemysle. Patrí medzi ne Krauss Maffei, ARBURG, Demag SHI a Bosch Rexroth.
 
Mobil mazivá vhodné pre plastikársky priemysel
 
Mobil DTE 10 Excel™ hydraulický olej
Mobil SHC™ 600 prevodový olej
Mobil SHC Gear™ prevodový olej
Mobil SHC™ Rarus kompresorový olej
 
Pre najnovšie špecifikácie a schválenia pre tieto produkty pozriteTechnický list výrobku.
 
Pozrite sa bližšie na stroje v závode pre výrobu plastov na webových stránkach priemyselných mazív Mobil.
 
Ako môžem ušetriť peniaze a zvýšiť produktivitu pomocou mazív Mobil SHC™?
 
Pri drsných podmienkach, ako sú extrémne vysoké a nízke teploty, vysoké zaťaženie a vysoká alebo nízka rýchlosť, mazivá Mobil SHC ponúkajú rôzne výhody. Pomáhajú predĺžiť životnosť strojov a znižovať výmenu oleja, rovnako ako potenciálne znížiť zlyhanie zariadení a neplánované odstávky.
 
Predĺžená životnosť oleja- oleje Mobil SHC pôsobia až šesťkrát dlhšie ako minerálne oleje tým, že ponúkajú vynikajúcu vysoko-teplotnú stabilitu a odolnosť voči oxidácii. To pomáha predĺžiť intervaly medzi jednotlivými výmenami oleja, znížiť náklady na likvidáciu oleja a udržať výrobu v chode.
Predĺžená životnosť zariadenia- Mobil SHC chráni vašu kapitálovú investíciu pred hrdzou, koróziou a opotrebením. Stabilita v extrémnych teplotných podmienkach pomáha predĺžiť životnosť zariadení.
Vyššia produktivita, väčšia ziskovosť- Použitie Mobil SHC  nie je iba mazanie. Ide priamo do základov tým, že potenciálne znižuje náklady na prevádzku, zvyšuje efektivitu a ziskovosť.
Aký olej Mobil SHC by som si mal kúpiť pre svoje zariadenia? 
 
Je dôležité používať správny olej a plastické mazivo Mobil  počas rutinnej údržby a servisu. Pomocou odporúčania ohľadom výberu priemyselných mazívna základe vyhľadávania podľa špecifických odvetví, zariadení a aplikačných podmienok.