Syntetické mazivá Mobil SHC

Priemyselné mazivá Mobil SHC – lepší výkon pre stroj, lepší výsledok pre firmu. Chráňte svoj stroj a zároveň dosiahnite lepšiu produkciu.
 
Podobne ako stroje, tak aj nimi požadované mazivá sú čoraz zložitejšie, čoraz komplikovanejšie. Mazivá série Mobil SHC poskytujú od klasických minerálnych mazív lepší výkon v prípade bežného, ale aj extrémneho zaťaženia. Ochrana strojov je jednou z najdôležitejších úloh vo výrobnej prevádzke, nakoľko veľkú čast práce je možné vykonávať len týmito veľmi hodnotnými prostriedkami. Séria Mobil SHC je prémiová kategória vedecky vyvinutých syntetických priemyselných mazív. Pomáha ochraňovať stroje a zároveň zvyšuje životnosť maziva pri zabezpečení bezproblémovej prevádzky. V kombinácii so zodpovedajúcimi kontrolami oleja,  Mobil SHC oproti tradičným produktom môže zabezpečiť až 8 násobne dlhšiu životnosť maziva, čím sa znižujú náklady na údržbu a rastie produkcia a ziskovosť.
 
Extrémne teploty, veľké zaťaženie a tlak, vlhkosť, nečistoty, nedostatok maziva – sú faktory ovplyvňujúce a znižujúce životnosť strojov. S použitím mazív série Mobil SHC nezávisle od toho či sú použité v pohonných jednotkách, kompresoroch, alebo ložiskách, je možné škodlivé vplyvy v značnej miere znížiť, prípadne úplne odstrániť. 
 
Výhody použitia mazív Mobil: 
 
Zvýšená životnosť oleja -  Mobil SHC má 8 násobne väčšiu životnosť ako klasické minerálne mazivá, zároveň majú výnimočnú tepelnú a oxidačnú stabilitu aj v prípade extrémneho zaťaženia. Produkty Mobil SHC predlžujú cyklus výmeny oleja, znižujú náklady na likvidáciu opotrebovaného oleja, minimalizujú prestoje a odstávky zariadenia.
Zvýšená životnosť zariadenia - Mobil SHC chráni Vaše zariadenia od korózie a opotrebovania. Jedinečná teplotná stabilita a odolnosť voči odieraniu chráni stroje a ich súčasti od poškodenia zapríčineného nedostatočným mazaním.
Znížená spotreba energie - Mobil SHC znižuje spotrebu energie až do 8% oproti tradičným, bežným minerálnym olejom. Znižuje náklady na spotrebovanú energiu, znižuje výrobnú cenu produktu a rastie konkurencieschopnosť výrobku.
 Vyššia produkcia, lepšia ziskovosť - Mobil SHC môže znížiť nie len náklady na údržbu, ale aj zvýšiť produkciu, následkom čoho sa zvyšuje ziskovosť firmy.
 Produkty Mobil SHC zabezpečujú jedinečné výkony a bezproblémovú prevádzku pre každého. 
 
Znižuje náklady a zvyšuje hospodárnosť!