Spracovanie potravín

NSF H1 Registrované Oleje - Mobil Oleje pre potravinárske stroje a zariadenia
 
K dispozícii je celý rad registrovaných mazív Mobil NSF H1 vhodných pre mazanie strojov a zariadení používaných v priemysle spracovania potravín a nápojov, od olejov pre zariadenia, až po kompresorové a hydraulické oleje a plastické mazivá. Oleje radu Mobil SHC Cibus™ vyrábané v súlade so zariadeniami registrovanými pre ISO 21469 a ISO 22000 pričom boli špeciálne navrhnuté tak, aby boli v súlade s plánmi analýzy rizika a kontroly kritických bodov (HACCP), ponúkajú až 3,6 % úspory energie v porovnaní s minerálnymi olejmi a zvýšenú produktivitu, v závislosti na aplikácii.
 
Najvhodnejšie pre najväčšie odvetvie potravinárskeho priemyslu
 
Priemyselné mazivá Mobil SHC Cibus sú vhodné pre všetky typické odvetvia potravinárskeho  odvetvia, výroby potravín, spracovanie mäsa a rýb, produkcia mliečnych výrobkov, pekárne, výrobu nápojov, pivovary, cukrovary, spracovanie obilia, výrobu liečiv a krmív pre zvieratá až po  balenie potravín.
 
Mobil NSF H1 Registrované mazivá vhodné pre priemysel spracovania potravín
 
Mobil SHC Cibus a Mobil SHC Polyrex™ sú NSF H1 registrované oleje a mazadlá, ktoré môžu byť použité pre mazanie strojov na spracovanie potravín a nápojov. Sú taktiež vhodné pre stroje Halal a Kosher(Parve).
 
Mobil SHC Cibus™ 46 hydraulický olej
Mobil SHC Cibus™ 220 prevodový olej
Mobil SHC Polyrex™ 462 plastické mazivo
Mobilgrease™ FM 222 plastické mazivo
Mobil Gargoyle Arctic SHC™ olej pre chladiace zariadenia
 
Pre najnovšie špecifikácie a schválenia pre tieto produkty pozrite Technický list výrobku.
 
 
Ako môžem ušetriť peniaze a zvýšiť produktivitu pomocou mazív Mobil SHC™?
 
Pri drsných podmienkach, ako sú extrémne vysoké a nízke teploty, vysoké zaťaženie a vysoká alebo nízka rýchlosť, mazivá Mobil SHC ponúkajú rôzne výhody. Pomáhajú predĺžiť životnosť strojov a znižovať výmenu oleja, rovnako ako potenciálne znížiť zlyhanie zariadení a neplánované odstávky.
 
Predĺžená životnosť oleja- oleje Mobil SHC pôsobia až šesťkrát dlhšie ako minerálne oleje tým, že ponúkajú vynikajúcu vysoko-teplotnú stabilitu a odolnosť voči oxidácii. To pomáha predĺžiť intervaly medzi jednotlivými výmenami oleja, znížiť náklady na likvidáciu oleja a udržať výrobu v chode.
Predĺžená životnosť zariadenia- Mobil SHC chráni vašu kapitálovú investíciu pred hrdzou, koróziou a opotrebením. Stabilita v extrémnych teplotných podmienkach pomáha predĺžiť životnosť zariadení. 
Vyššia produktivita, väčšia ziskovosť- Použitie Mobil SHC  nie je iba mazanie. Ide priamo do základov tým, že potenciálne znižuje náklady na prevádzku, zvyšuje efektivitu a ziskovosť.
Aký olej Mobil SHC by som si mal kúpiť pre svoje zariadenia?
 
Je dôležité používať správny olej a plastické mazivo Mobil  počas rutinnej údržby a servisu. Pomocou odporúčania ohľadom výberu priemyselných  mazív na základe vyhľadávania podľa špecifických odvetví, zariadení a aplikačných podmienok.