Udržateľnosť

V Lubexpert Slovakia rozumieme, že úspešné firmy sú tie, ktoré vidia prepojenie medzi obchodnými cieľmi a ich udržateľnosťou. Vyvážený hospodársky rast, sociálny rozvoj a ochrana životného prostredia sú kľúčom k tomu, aby sme boli zodpovednou súčasťou komunít, v ktorých pôsobíme.

Jedným zo spôsobov, ako sa Lubexpert Slovakia snaží riešiť problém udržateľnosti sú pokročilé značkové mazivá Mobil a služby súvisiace s olejom. Rovnako ako spĺňanie vysokých štandardov výkonu, syntetických automobilových mazív Mobil pomáhajú k zlepšeniu palivovej účinnosti v porovnaní s ich ekvivalentmi z radu minerálnych olejov.

Technické listy týchto syntetických mazív Mobil vám vždy poskytnú požadované údaje v prípade.

Značkové syntetické priemyselné mazivá Mobil vydržia dlhšie v porovnaní s ich ekvivalentmi z radu minerálnych olejov, ktoré potrebujú byť častejšie menené. Predlžujú životnosť zariadení našich zákazníkov, čo znamená potenciálne úspory nákladov na zariadenie a menšie plytvanie olejmi a mazivami.

 

 

Integrita výrobku

ExxonMobil mazivá a špeciality (L & S) uznáva, že integrita výrobku a spokojnosť zákazníka nesú zásadný význam pre jeho úspech. Jeho absolútny záväzok ku integrite výrobku znamená proaktívne riadenie v týchto oblastiach počas celého životného cyklu celej rady produktov Mobil:

  •   dôslednosť, kvalita a výkon produktov Mobil,
  •   spôsob , ako produkty Mobil sú zastúpené na trhu,
  •   súlad produktov Mobil s trhovou reguláciou.

Ako autorizovaný distribútor mazív Mobil, Lubexpert Slovakia zabezpečuje aby štandardy integrity produktov ExxonMobil L &S  boli založené na normách, ktoré pomáhajú zabezpečiť integritu výrobku v priebehu vlastných činností a systémov, vrátane vykonávania manažmentu integrity distribúcie produktov ExxonMobil (DPIM ).

Bezpečnosť

Lubexpert Slovakia sa zaviazala podnikať spôsobom, ktorý chráni bezpečnosť a zdravie zamestnancov, ktorí sú zapojení do výrobného procesu, zákazníkov a verejnosti. Pri každom výkone na pracovisku kladieme veľmi veľký dôraz na Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP ) a ochranu životného prostredia.

ExxonMobil zaisťuje bezpečnosť výrobku a informácie pre tých, ktorí dopravujú, využívajú a likvidujú výrobky Mobil. Internetové Technické listy ohľadom bezpečnosti materiálu (MSDS) zahŕňajú správne použitie výrobku, informácie o potenciálnej ochrane zdravia a ochrane životného prostredia, osobnej ochrane, ako sa správať pri v prípade kontaktu s výrobkom, opatrenia prvej pomoci a spôsob likvidácie. Zákazníci by sa vždy mali obrátiť na túto on-line databázu pre najnovšie bezpečnostné informácie ohľadom mazív Mobil.

ExxonMobil poskytujú Technické listy produktov (PDS), ktoré poskytujú informácie o jednotlivých produktoch  Mobil.