Aplikácie Mobil mazív určených pre námornú dopravu

Mnohé z našich námorných výrobkov sú navrhnuté za účelom predĺženia životnosti motora a zníženia prevádzkových nákladov v rôznych druhoch námorných plavidiel.

Naše technologicky pokročilé minerálne a syntetické mazadlá sú nepretržite optimalizované za účelom ochrany  motorov a zariadenia mnohých najväčších svetových plavidiel. Oleje MobilGard™ neustále spĺňajú a prekračujú očakávania, zatiaľ čo syntetické oleje Mobil SHC™ ponúkajú výkonové benefity a úsporu nákladov pri čoraz vyšších teplotných a tlakových podmienkach. Syntetické oleje Mobil SHC™ ponúkajú výkonové benefity a úsporu nákladov pri čoraz náročnejších teplotných a tlakových podmienkach formou predĺženia intervalov výmeny oleja a redukovaním opotrebovania komponentov.

Vnútrozemská a pobrežná lodná nákladná doprava
Tieto plavidlá sa môžu spoliehať na oleje MobilGard™ , ktoré zabezpečia spoľahlivú prevádzku ich motorov s redukovaním nánosov v motorovom priestore, rentabilným plnením  a predĺženým obdobím medzi jednotlivými opravami.

Bagrovanie
Špeciálne prevádzkové podmienky bagrovacích plavidiel si vyžadujú rentabilné riešenia mazania. Náš rozsah environmentálne zodpovedných mazadiel, hydraulických olejov a špeciálnych tukov umožňuje bagrovacím lodiam predĺžiť životnosť zariadenia a oleja, znížiť prevádzkové náklady a zároveň dbať o znižovanie znečisťovania životného prostredia v prípade priesakov. 

Pobrežná a vnútrozemská preprava pasažierov – trajekty a výletné lode
Spoľahlivosť je dôležitá pre každého prevádzkovateľa trajektu. Ako súčasť našej rady mazadiel pre motory strednej rýchlosti používajúce ťažšie palivá (aj mazut), séria MobilGard™ M vám môže pomôcť dosiahnuť optimálnu spoľahlivosť a ochranu voči opotrebeniu. Naši inžinieri vám môžu pomôcť maximalizovať výkonnosť pri použití testu DAC (detegovanie kontaminácie asfalténom) za účelom monitorovania kontaminácie reziduálnym palivom a optimalizácie spotreby oleja.