Zásady používania súborov cookies

Posledná aktualizácia: november 2021

1. Úvod

Tieto Zásady týkajúce sa súborov cookies sa vzťahujú na všetkých používateľov webovej stránky https://www.lubexpert.sk/. Nižšie uvedené informácie majú za cieľ informovať používateľov tejto webovej stránky o umiestnení, používaní a správe súborov cookies spoločnosťou LUBEXPERT SLOVAKIA s.r.o. v kontexte prehliadania používateľov na tejto webovej lokalite.

2. Čo sú cookies?

Pojem „cookies“ používame na označenie súborov cookies a podobných technológií, prostredníctvom ktorých možno automaticky zbierať informácie.

„Internetový súbor cookies“ (tiež známy ako „súbor cookies prehliadača“ alebo „súbor cookies HTTP“ alebo „cookies“) je malý súbor pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý je uložený vo vašom počítači, mobilnom termináli alebo inom zariadení užívateľa, ktoré sa pripájajú na internet.

Cookies sa inštalujú na žiadosť webového servera do prehliadača (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Po nainštalovaní majú súbory cookies určenú životnosť, zostávajú „pasívne“ v tom zmysle, že neobsahujú softvér, vírusy ani spyware a nebudú mať prístup k informáciám na pevnom ovládači používateľa, na ktorého zariadení boli nainštalované.

Súbor cookies pozostáva z dvoch častí:

•           názov súboru cookies

•           obsah alebo hodnota súboru cookies

Technicky, iba webový server, ktorý súbor cookies odoslal, môže k nemu znova pristupovať, keď sa používateľ vráti na webovú stránku spojenú s týmto webovým serverom.

3. Na aké účely sa prostredníctvom našej webovej stránky používajú súbory cookies?

Súbory cookies sa používajú na to, aby používateľom webovej stránky poskytli lepší zážitok z prehliadania a služby prispôsobené potrebám a záujmom každého jednotlivca, a to:

•           zlepšenie používania našej webovej stránky vrátane identifikácie akýchkoľvek chýb, ktoré sa vyskytnú počas jej návštevy/používania používateľmi;

•           poskytovanie anonymných štatistík spoločnosti LUBEXPERT SLOVAKIA s.r.o. ako vlastníkovi webovej stránky o tom, ako sa táto webová stránka používa.

Na základe spätnej väzby odoslanej prostredníctvom súborov cookies v súvislosti s používaním webovej stránky môže spoločnosť LUBEXPERT SLOVAKIA s.r.o. prijať opatrenia na zefektívnenie tejto webovej stránky a jej dostupnosť pre používateľov.

Používanie súborov cookies teda umožňuje ukladanie určitých nastavení / preferencií nastavených používateľmi tejto webovej stránky, ako napríklad:

•           jazyk, v ktorom sa webová stránka zobrazuje;

•           mena, v ktorej sú vyjadrené určité ceny alebo tarify;

4. Aká je životnosť súborov cookies?

Životnosť súborov cookies sa môže výrazne líšiť v závislosti od účelu, na ktoré sú používané. Existujú nasledujúce kategórie súborov cookies, ktoré tiež určujú ich životnosť:

•           Súbory cookies relácie – „cookies  relácie“ sú súbory cookies, ktoré sa automaticky vymažú, keď používateľ zatvorí prehliadač.

•           Trvalé alebo pevné  súbory cookies – „ Trvalé “ alebo „pevné“ súbory cookies sú súbory cookies, ktoré zostávajú uložené v termináli používateľa, kým nedosiahne určitý dátum vypršania platnosti (čo môže byť o niekoľko minút, dní alebo niekoľko rokov v budúcnosti), alebo odstránení používateľom kedykoľvek prostredníctvom nastavení prehliadača.

5. Aké súbory cookies umiestňujú tretie strany?

Určité časti obsahu na webovej stránky môžu byť poskytované prostredníctvom tretích strán, teda nie zo strany LUBEXPERT SLOVAKIA s.r.o., pričom v takom prípade sa tieto súbory cookies nazývajú súbory cookies umiestnené tretími stranami („cookies tretích strán“).

Poskytovatelia súborov cookies tretích strán musia tiež dodržiavať pravidlá ochrany údajov a zásady ochrany osobných údajov dostupné na tejto webovej lokalite.

Tieto súbory cookies môžu pochádzať od nasledujúcich tretích strán: Google Analytics, Facebook, LinkedIn, atď.

6. Aké súbory cookies sa používajú prostredníctvom webovej stránky https://www.lubexpert.sk ?

Používaním / návštevou webovej stránky môžu byť umiestnené nasledujúce súbory cookies:

a) súbory cookies výkonu webovej stránky;

b) súbory cookies analýzy používateľov;

c) cookies geografického zacielenia;

d) Registračné cookies;

e) Cookies pre reklamu;

f) Cookies poskytovateľov reklamy.

 

a) Výkonnostné súbory cookies

Tento typ súboru cookies ukladá predvoľby používateľa pre túto webovú stránku, takže opätovné nastavenie predvolieb pri návšteve webovej lokality už nie je potrebné.

b) Súbory cookies analýzy používateľov

Tieto súbory cookies nás informujú o tom, či určitý používateľ webovej stránky predtým navštívil / použil túto webovú stránku. Tieto súbory cookies sa používajú iba na štatistické účely.

c) Súbory cookies geografického zacielenia

Tieto súbory cookies používa softvér, ktorý určuje krajinu pôvodu používateľa webovej stránky. Rovnaké reklamy budú prijaté bez ohľadu na vybratý jazyk.

d) Cookies na registráciu

Keď sa zaregistrujete na našej stránke, vygenerujú sa súbory cookies, ktoré uložia tento proces. Servery používajú tieto cookies, aby nám ukázali účet, s ktorým ste zaregistrovaný. Používanie týchto súborov cookies nám tiež umožňuje priradiť akýkoľvek komentár uverejnený na webovej stránke k používateľskému menu používaného účtu. Ak nie je vybraná možnosť „ponechať prihláseného“, tieto súbory cookies sa na konci relácie prehliadania automaticky vymažú.

e) Reklamné súbory cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú zistiť, kedy si používateľ prezerá online reklamu, jej typ a čas, ktorý uplynul od zobrazenia príslušnej reklamnej správy. Ako také sa takéto cookies používajú na zacielenie online reklamy. Tieto cookies sú anonymné, uchovávajú informácie o prezeranom obsahu, nie o používateľoch.

7. Aký typ informácií sa ukladá a sprístupňuje prostredníctvom súborov cookies?

Súbory cookies ukladajú informácie v malom textovom súbore, ktorý umožňuje rozpoznanie prehliadača. Táto webová stránka rozpoznáva prehliadač, kým nevyprší platnosť súborov cookies alebo sa neodstránia.

8. Prispôsobte si nastavenia prehliadača pre súbory cookies

Ak počítač alebo technické vybavenie používané na prehliadanie tejto webovej stránky používa viac osôb, možno zvážiť nastavenie vymazania jednotlivých údajov prehliadania pri každom zatvorení prehliadača.

9. Ako možno zastaviť súbory cookies?

Zakázanie a odmietnutie prijímania súborov cookies môže sťažiť návštevnosť tejto webovej stránky, čo vedie k obmedzeniam v jej používaní.

Používatelia môžu nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookies alebo akceptoval súbory cookies z konkrétnej webovej stránky.

Všetky moderné prehliadače ponúkajú možnosť zmeniť nastavenia súborov cookies. Prístup k týmto nastaveniam je spravidla možný v časti „Možnosti“ alebo v ponuke „Predvoľby“ vášho prehliadača.

Odmietnutie alebo zakázanie súborov cookies však neznamená, že už nebudete dostávať online reklamu – ale iba to, že sa neprispôsobí vašim preferenciám a záujmom, zvýrazneným vaším správaním pri prehliadaní.

Na pochopenie týchto nastavení môžu byť užitočné nasledujúce odkazy:

•           Nastavenia cookies v Internet Exploreri

•           Nastavenia cookies v prehliadači Edge

•           Nastavenia súborov cookies vo Firefoxe

•           Nastavenia súborov cookies v prehliadači Chrome

•           Nastavenia súborov cookies v prehliadači Safari

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok o tom, ako táto webová stránka používa súbory cookies, nás prosím kontaktujte pomocou kontaktného formulára