Jazdíme ďalej v turbulentných časoch: svetové vojny, ekonomické krízy a Covid-19, čo nás čaká v dopravnom priemysle

Jaane Haarala, európsky manažér pre CVL sektor, ExxonMobil rozpráva príbeh odvetvia nákladnej dopravy, výzvy, ktoré za posledných 100 rokov prekonalo, a hovorí s odborníkmi v odbore, aby sme získali prehľad o tom, ako prekonať zmeny

Cestná nákladná doprava je jedným z najväčších svetových priemyselných odvetví ktoré je poháňané technologickým rozvojom, hospodárskym rastom, globalizáciou a zručnosťami generácií oddaných vodičov. Všetko sa to začalo v roku 1879, keď si Karl Benz nechal patentovať prvý spoľahlivý spaľovací motor – svet meniaci vynález, ktorý debutoval v nákladnom vozidle v roku 1895, kedy dosiahol neoceniteľný prelom aj Rudolf Diesel.

Nasledujúca 130-ročná cesta bola popretkávaná inováciami a významnými udalosťami, ktoré pomohli vytvoriť odvetvie, ktoré dnes poznáme. A táto cesta sa stále vyvíja; Covid-19 je najnovšou udalosťou, ktorá zmenila smerovanie v nákladnej doprave, ale mnohé z významných vývojových trendov vyvolali oveľa priaznivejšie vplyvy. Nárast počtu cestných sietí, spolu s vynálezom pneumatík a využitím Rudolfových naftových motorov v úžitkových vozidlách, to všetko pomohlo vytvoriť odvetvie nákladnej dopravy, ktoré v súčasnosti vidíme.

Zrodenie mazív pre naftové motory

Jeden z najvýznamnejších prínosov priniesli mazivá - oleje a vazelíny, ktoré sú nevyhnutné na ochranu ložísk, hnacích hriadeľov a komponentov motora. A práve jeden bod bol príčinou problémov - vysoký tlak a teplo generované v naftových motoroch sa ukázali obzvlášť škodlivé pre životnosť a výkon motorových olejov. Výsledkom bolo, že vozidlá boli v servise namiesto toho, aby boli na ceste, a dodávali tovar včas .

Z výzvy však vychádzajú inovácie; vedci z firmy Vacuum Oil, predchodcu spoločnosti ExxonMobil, vyvinuli špeciálnu formuláciu oleja, ktorá bola v roku 1925 zaregistrovaná ako Mazivo pre dieselové motory spoločnosťou Vacuum Oil (Diesel Engine Lubricant by VACuum) alebo DELVAC. Rada mazív Mobil Delvac ™ sa oficiálne zrodila a dodnes chráni vozové parky po celom svete.

Vzostup pre splnenie ekonomických výziev

Výkonnosť naftového motora počas druhej svetovej vojny pomohol spopularizovať jeho použitie v úžitkových vozidlách v povojnových časoch. To zase pomohlo podporiť cestnú nákladnú dopravu, ktorá sa rýchlo stala chrbtovou kosťou hospodárskej činnosti spájajúcej prístavy so železničnými sieťami, distribučnými centrami a zákazníkmi po celej krajine. Všetko bežalo hladko.

Ďalší veľký krok nastal v roku 1949, keď výskumníci spoločnosti Vacuum Oil vyvinuli prvý syntetický olej zameraný na nové spracovateľské technológie. Potenciál syntetických poly-alfaolefínov (PAO) však nebol okamžite ocenený a trvalo viac ako desať rokov, kým sa plne využili výhody, ako je široký rozsah prevádzkových teplôt, stála viskozita, zvýšená ochrana dielov a dlhšia životnosť.

V rozhovore môj kolega Gerwin Schucher, technický poradca spoločnosti ExxonMobil, povedal: „Druhá ropná kríza z roku 1979, ktorá vystrelila cenu surovej ropy, sa stala práve vtedy, keď som nastúpil do spoločnosti ExxonMobil. Zasiahlo to všetky priemyselné odvetvia, keďže ceny stúpali a dodávky boli prerušené. Všetci boli zasiahnutí; v nedeľu ste nesmeli riadiť autá. To nebola veľká zábava. “

Hospodárska kríza v rokoch 2007 - 2008 spôsobila, že ceny pohonných hmôt opäť prudko vzrástli, čo donútilo prevádzkovateľov Vozových parkov hľadať úspory; vyvíjal sa tlak na zníženie nákladov na údržbu a zlepšenie celkových nákladov na vlastníctvo. Jedna inovácia bola obzvlášť prospešná - vytvorenie vysoko výkonných motorových olejov Mobil Delvac ™ s dlhou životnosťou. To pomohlo predĺžiť intervaly výmeny oleja, znížiť náklady na zásoby a zvýšiť ochranu motora.

Môj kolega, Mahmoud Abdel Shafy, prevádzkový manažér spoločnosti ExxonMobil, vysvetlil, že „Predĺženie intervalu výmeny oleja zostáva pre manažérov vozového parku, technikov údržby a nákladných automobilov rozhodujúce. Potrebujú, aby ich nákladné vozidlá absolvovali dlhé cesty a potom sa vrátili na výmenu oleja do overených servisov - nechcú riskovať neplánované zastávky na neznámych miestach, a preto potrebujú spoľahlivý olej, ktorý by vydržal dlhé cesty a napriek tomu poskytoval stály výkon deň za dňom."

Navigovanie v bezprecedentných zmenách

Zlepšovanie kvality paliva, nová legislatíva v oblasti trvalej udržateľnosti a vývoj konštrukčných riešení motorov - to všetko zdvihlo latku výrobcom vozidiel, vlastníkom vozového parku a výrobcom mazív. Nové zloženie motorového oleja s nízkym obsahom popola teraz pomáha znižovať spotrebu paliva a súčasne zaisťuje, že vodiči a náklad sa môžu bezpečne dostať z bodu A do bodu B, pričom stále dodržujú najnovšiu legislatívu o vozidlách.

Rast online maloobchodu bol dramatický už pred príchodom Covid-19; pandémia zrýchlila tento rast o niekoľko stupňov, takmer cez noc. Aj keď žiadne priemyselné odvetvie nezažilo s vírusom ľahké obdobie, je zjavné, že odvetvie cestnej nákladnej dopravy a najmä jeho vodiči čelili v posledných mesiacoch mnohým jedinečným výzvam.

Riešenie problémov so sociálnym odstupom, ochrana verejného zdravia a zároveň vyhovenie novým požiadavkám týkajúcich sa úrovne služieb nie je ľahké. ExxonMobil je oficiálnym partnerom pre palivá, mazivá a technológie pre Aston Martin Red Bull Racing, tímu, ktorý v týchto nepokojných časoch uprednostnil zdravie a bezpečnosť svojho tímu, fanúšikov a miestnych komunít.

Gerrard O’Reilly, manažér logistiky pretekárskeho tímu Aston Martin Red Bull Racing, uviedol: „Výrazne sme zmenili spôsob fungovania. Existuje veľa postupov pre sociálnych odstup a OOP sa nosí na trati a keď cestujeme. “ Všetci sú s tým stotožnení a je ich prioritou dodržiavať nové pokyny. Nakoniec, je to prínosom pre každého, keďže sme všetci zodpovední za bezpečnosť členov nášho tímu a širšej komunity Formuly 1. Všetci jazdci a členovia tímu sú tiež pravidelne testovaní na prítomnosť Covid-19. “

Ak korona kríza niečo dokáže tak je to to, že cestní dopravcovia sú ukutí z toho najpevnejšieho železa.

Budúcnosť nákladnej prepravy

Pandémia sa nedala predpovedať, ale pred nami sú ešte ďalšie výzvy, ktoré boli dobre označené, napríklad nadchádzajúce predpisy Euro 7.

„Euro 7 pravdepodobne dorazí v rokoch 2024/2025 a stanovuje, že dopravcovia a ďalší vlastníci vozidiel musia znížiť spotrebu paliva o 15% v porovnaní so spotrebou z roku 2019 a potom o ďalších 15% do roku 2030,“ uviedol Gerwin. „Ak to máme dosiahnuť, budeme potrebovať nový dizajn a nové myslenie a mazivá budú hrať svoju rolu - očakáva sa, že nové zloženie oleja ponúkne zníženie spotreby paliva o 1%. To môže vlastníkom vozových parkov pomôcť pri plnení budúcich predpisov. “ Už prebiehajú výskumy týkajúce sa formulovania olejov s nízkou a veľmi nízkou viskozitou, ktoré pomôžu zvýšiť účinnosť paliva bez toho, aby bola ohrozená ochrana dielov alebo životnosť.

Blížiaci sa príchod nových technológií vrhá tieň aj na toto odvetvie - nové elektrické úžitkové vozidlá dodajú vozovému parku zložitosť a budú si vyžadovať nové zručnosti, nové mazivá a pokročilú prediktívnu údržbu. Inteligentné nákladné vozidlá sú však už tu a kombinujú asistovanú jazdu, vzdialené sledovanie nákladných vozidiel a čoraz sofistikovanejšie senzory na zlepšenie bezpečnosti na ceste a zvýšenie palivovej účinnosti.

„Naše nákladné vozidlá sú v tejto chvíli najzelenšie, aké môžu byť, ale vždy existujú spôsoby, ako sa môžeme zlepšovať, a zaviazali sme sa k tomu ako športový tím,“ uviedol O’Reilly. „Pre nákladné vozidlá môžete zohnať biopalivo, avšak podporná sieť pre celú Európe zatiaľ neexistuje. Keď budú k dispozícii hybridné nákladné vozidlá, samozrejme sa tým budeme zaoberať. Zmení to spôsob našej práce a zaviazali sme sa preskúmať všetky príležitosti, aby bola naša doprava a logistika udržateľnejšia. “

Je zrejmé, že odvetvie cestnej nákladnej dopravy v jej najrôznejších podobách v súčasnosti zažíva zmeny ako nikdy predtým. Kombinácia nových technológií a revidovaných emisných predpisov spolu so súčasnou pandémiou pretvára spôsob fungovania flotíl, čo následne ovplyvňuje logistiku a plánovanie spojené s ich každodenným fungovaním.  

Dobrou správou je, že hlavní hráči v tomto sektore už teraz tvrdo pracujú na dosiahnutí najlepších možných výsledkov. Bude to výzva, najmä keď na trh prichádzajú nové technológie, ale OEM, dodávatelia dielov, stavitelia infraštruktúry, poskytovatelia digitálnych riešení a dodávatelia energie sú vo svojom úsilí čoraz viac zosúladení. Spoločne vytvárajú nástroje potrebné na zaistenie bezpečnej a efektívnej budúcnosti odvetvia cestnej nákladnej dopravy.