Mobil SHC 600

Preradenie na vyšší prevodový stupeň v biznise pomocou vysokovýkonných syntetických mazív

Nedávne globálne udalosti zvýšili náklady a zložitosť mnohých konvenčných obchodných postupov. Našťastie existujú spôsoby, ako si ťažko skúšané spoločnosti môžu zabezpečiť konkurenčnú výhodu.

Pandémia oslabila svetový obchod a výrobné odvetvia pociťujú plnú silu tejto nákazy. Pomalá ekonomická aktivita znížila dopyt po veľkom množstve priemyselných komponentov, zatiaľ čo lockdowny a spoločenský dištanc spôsobili pozastavenie mnohých výrobných funkcií. Vo výsledku mohlo byť výrobné zariadenie po určitú dobu nečinné a plánovanie údržby nebolo také pravidelné ako predtým.

Len čo ustúpia účinky Covid-19, zdravie podniku sa vráti. Obchodné prostredie však bude vysoko konkurenčné so spoločnosťami, ktoré dôrazne bojujú o svoj podiel na podnikaní. Úspech bude závisieť od schopnosti zostať konkurencieschopným znížením režijných nákladov a zvýšením produktivity sedem dní v týždni.

Úloha servisných technikov je teraz zložitejšia ako kedykoľvek predtým - našťastie existuje dostupná pomoc. Tím mazivárskych inžinierov spoločnosti Mobil komunikuje so zákazníkmi každý deň, aby porozumeli výzvam odvetvia. Majú tiež odborné znalosti a vedomosti, ktoré pomáhajú podnikom bezpečne a efektívne sa dostať do tempa a sú pripravení riešiť príležitosti, keď sa vyskytnú.

Príprava na úspech

Naše odborné postupy obsahujú celý rad poznatkov a riešení, ktoré môžu pomôcť zvýšiť produktivitu, znížiť náklady a zvýšiť bezpečnosť. Kľúčovým prvkom pri dosahovaní týchto cieľov je priemyselný prevodový olej a teraz je dobrou príležitosťou investovať do vynikajúceho mazania. Vysoko výkonný syntetický prevodový olej, ako je napríklad Mobil SHC™ 600 Series, môže hrať dôležitú úlohu v plánovaní údržby tým, že poskytuje významné výhody ochrany.

Vďaka svojej vynikajúcej tepelnej a oxidačnej stabilite môžu oleje radu Mobil SHC 600 vydržať až šesťkrát dlhšie ako porovnateľné alternatívy na báze minerálnych olejov, čo môže výrazne pomôcť znížiť náklady na olej a likvidáciu odpadového oleja. Balík aditív na mieru ponúka zvýšenú ochranu komponentov, zatiaľ čo syntetické základové oleje poskytujú nižšiu trakciu (alebo vnútorné trenie), čo sa môže prejaviť na vyššej účinnosti a nižších prevádzkových teplotách.

Táto schopnosť znižovať prevádzkové teploty vo vysoko namáhaných prevodovkách môže priniesť potenciálnu úsporu energie až 3,6%* alebo viesť k tomu, že zariadenie bude mať vyššiu výkonnosť. Aj pri vysokých teplotách si mazivá radu Mobil SHC 600 zachovávajú relatívne vysokú viskozitu a hrúbku filmu. Zároveň vykazujú mimoriadnu tekutosť pri nízkych teplotách, a to aj pri štarte. A nakoniec, tieto produkty poskytujú dlhodobú prevenciu voči hrdzi a korózii, oddeliteľnosť vody a uvoľňovanie vzduchu, čo všetko podporuje znížiť údržbu v širokej škále aplikácií priemyselných prevodoviek. Tieto výhody nie sú teoretické - osvedčili sa v reálnych aplikáciách.

Prevody v akcii

Mliekareň špecializovaná na výrobu masla hlásila predčasné opotrebovanie prevodoviek svojich šiestich odlučovačov smotany; intervaly výmeny oleja boli okolo 900 hodín, čo je výrazne pod očakávania prevádzkovateľa. V spolupráci s pracovníkmi údržby mliekarne navrhli technici spoločnosti Mobil prechod na Mobil SHC 630, vysoko výkonné syntetické mazivo vyvinuté tak, aby odolávalo oxidácii, opotrebovaniu a mikropittingu. Výsledkom prechodu bola znížená údržba a predĺženie výmeny oleja až o 4 000 hodín, čo spolu prinieslo ročnú úsporu 3 500 EUR **.

V prípade iného zákazníka, bola v papierni špecializovanej na výrobu vlnitého papiera veľmi vysoká teplota v prevodovkách jej zvlňovača. Termografická kontrola odhalila prevádzkovú teplotu 96,5°C, ktorá spúšťala oxidáciu maziva. Inžinieri spoločnosti Mobil odporučili vymeniť minerálny prevodový olej za Mobil SHC 630, syntetické mazivo špeciálne vyvinuté tak, aby odolávalo oxidácii a predĺžilo životnosť oleja. Následkom výmeny sa teplota prevodovky znížila o 12°C, intervaly výmeny oleja sa až šesťnásobne predĺžili a komponenty v prevodovke vykazovali výrazne znížené opotrebenie a pitting. Spotreba energie sa tiež znížila v dôsledku zlepšeného koeficientu trenia maziva **.

Všetky tieto výhody môžu pomôcť bezpečne a efektívne zvýšiť produktivitu a ochrániť výkon linky. A nie sú to len prevodovky, ktoré môžu využiť výhody syntetických olejov radu Mobil SHC 600 – vzduchové kompresory a ložiská z nich môžu tiež profitovať.

Je pravdepodobné, že ciele v oblasti bezpečnosti, nákladov na energiu a udržateľnosti budú ešte prísnejšie a inžinieri údržby sú vyzývaní, aby implementovali iniciatívy na neustále zlepšovanie. Oleje radu Mobil SHC 600 môžu prispieť do všetkých týchto oblastí a zároveň poskytnúť výkonnostné výhody, ktoré podniky potrebujú teraz aj v budúcnosti.

Objavte potenciálne vylepšenia svojej výrobnej prevádzky a urobte z Mobil SHC 600 súčasť svojich plánov údržby.

 

© 2020 Exxon Mobil Corporation

Pojmy ExxonMobil a Mobil sa používajú iba pre informáciu a môžu sa vzťahovať na Exxon Mobil Corporation alebo na jednu z jej pobočiek. Mobil a ďalšie podobné značky sú ochrannou známkou spoločnosti Exxon Mobil Corporation alebo jednej z jej pobočiek.

* Energetická účinnosť sa týka výlučne kvapalinového výkonu oleja Mobil SHC ™ 634 v porovnaní s olejom Mobilgear ™ 600 XP 460 s rovnakou viskozitnou triedou v obehových aj prevodových aplikáciách. Použitá technológia umožňuje až 3,6% účinnosť v porovnaní s touto referenciou pri testovaní v závitovkovej prevodovke za kontrolovaných podmienok. Zvýšená účinnosť sa môže líšiť v závislosti od prevádzkových podmienok a použitia. Vždy si prečítajte príručku k zariadeniu.

** Tento dôkaz o výkonnosti je založený na skúsenostiach jedného zákazníka. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého zariadenia a jeho údržby, prevádzkových podmienok a prostredia a od použitého lubrikantu.